Suplement d'economia El Cèntim | Diari Avui
Il·lustració de coberta. Les previsions per a l'any 2008.