Suplement d'economia El Cèntim | Diari Avui
Il·lustració de coberta. Medicina privada i pública.