Bitxo Sant Jordi
Bitxo extrapicant

El foc té la seva seu en el sistema digestiu, i permet digerir tant un bon àpat com una bona història. Fins i tot si hi apareix algun bitxo amb mala jeia.

El fuego tiene sus sede en els sistema digestivo, y permite digerir ya sea una buena comida como una buena historia. Incluso si en ella aparece algun bicho con malas pulgas.

Fire has its home in the digestive system, and allows us to digest botb a good meal and a good story. Even if some creature with bad temper appears in it.