Christmas

El solstici d’hivern i la seva màgia escombra les dèries de la vida material i la innocència s’obre camí, peti qui peti. 

El solsticio de invierno y su magia barren los tics de la vida material y la inocencia se abre camino, caiga quien caiga.

Winter solstice and its magic sweep away the crazes of material life and innocence makes its way, no matter what.