La mama se n'ha anat a la lluna
LA MAMA SE N’HA ANAT A LA LLUNA

Vet aquí que trobar a faltar la mama es converteix en l’inici de descobriments molt importants… Una història sobre els vincles i la llibertat que els fa autèntics.

Hete aquí que echar de menos a mamá supone el inicio de descubrimientos muy importantes… Una historia sobre los vínculos y la libertad que los hace auténticos.

Looks like missing mom is the beggining of some very important discoverys… A story about the bonds and the freedom that makes them authentic.

Escrit per Úrsula Cator 
Publicat per Llibres Parcir, 2023

Una part de l’import d’aquest llibre està destinat a la tasca de l’ONG Pallassos Sense Fronteres.