LA MAMA SE N’HA ANAT A LA LLUNA

Vet aquí que trobar a faltar la mama es converteix en l’inici de descobriments molt importants…

Hete aquí que echar de menos a mamá supone el inicio de descubrimientos muy importantes…

Looks like missing mom is the beggining of some very important discoverys…

Escrit per Úrsula Cator 
Publicat per Llibres Parcir, 2023

Una part de l’import d’aquest llibre està destinat a la tasca de l’ONG Pallassos Sense Fronteres.