El pes invisible

La font d’on sorgeix el pensament és tan lleugera com la llum i inesgotable com l’infinit. Perquè buscar la font dins els murs del pensament?

La fuente de donde procede el pensamiento es tan ligera como la luz y tan inagotable como el infinito. ¿Porque buscar la fuente dentro de los muros del pensamiento?

The source from which thought proceeds is as light as light and as inexhaustible as infinity. Why looking for the source within the walls of thought?